RESERVES PAELLERS ALBALAT DELS SORELLS 2024

Agenda de Albalat dels Sorells

lunes, 01 de enero de 2024
h

PAELLERS MUNICIPALS D'ALBALAT DELS SORELLS

Carrer del Roll, 2, 46135 Albalat dels Sorells, Valencia, España

LA RESERVA DELS PAELLERS MUNICIPALS SOLS ÉS PER A PERSONES EMPADRONADES.

LA RESERVA DE LOS PAELLEROS MUNICIPALES ES SOLO PARA LAS PERSONAS EMPADRONADAS.

EL HORARI DE RESERVA  EN LÍNIA  ÉS DE DILLUNS A PARTIR DE LES 12 HORES A DIVENDRES A LES 14 HORES.

EL HORARIO DE RESERVA  ON LINE ES DE LUNES A PARTIR DE LAS 12 HORAS A VIERNES A LAS 14 HORAS.


HUI 20 DE MAIG-TOTS ELS TORNS I DEMÀ DIA 21 DE MAIG-TORN DE 9.30 FINS A LES 11.30 HORES ESTARAN TANCATS PER REPARACIONS.

HOY 20 DE MAYO-TODOS LOS TURNOS Y MAÑANA DIA 21 DE MAYO-TURNO DE 9.30 HASTA LAS 11.30 HORAS ESTARÁN CERRADOS POR REPARACIONES.

LES CLAUS DELS PAELLERS ES DONARAN EN EL CENTRE EXCORXADOR (REIS CATÒLICS, 9), EN LA BIBLIOTECA I L'AJUNTAMENT EN L'HORARI HABITUAL. EN L'ESPAI CULTURAL JA NO ES DONARAN LES CLAUS.

LAS LLAVES DE LOS PAELLEROS SE DARÁN EN EL CENTRE ESCORXADOR (REIS CATÒLICS, 9), EN LA BIBLIOTECA Y EL AYUNTAMIENTO EN EL HORARIO HABITUAL. EN EL ESPAI CULTURAL  YA NO SE DARÁN LAS LLAVES.

PODEM TONAR LES CLAUS EN: / PODEMOS DEVOLVER LAS LLAVES EN:

- BÚSTIA ESPAI CULTURAL/BUZÓN ESPAI CULTURAL 

-BÚSTIA ESCORXADOR/BUZÓN ESCORXADOR

-EN LA BIBLIOTECA (DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10 A 13 H Y DE DILLUNS A DIJOUS DE 16 A 20H)/EN LA BIBLIOTECA (DE LUNES A VIERNES DE 10 A 13H Y DE LUNES A JUEVES DE 16 A 20H)

-EN EL REGISTRE DE L´AJUNTAMENT ( DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 13H)/ EN EL REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO ( DE LUNES A VIERNES DE 9 A 13H)

HORARI/HORARIO

DILLUNS/LUNES  

DE 14.00 HORES A 22.00 HORES

DE 14.00 HORAS A 22.00 HORAS .

DIMARTS A DIJOUS/MARTES A JUEVES 

9.30 HORES - 22.00 HORES. ( De maig a setembre fins a les 23.00 hores.)

9.30 HORAS - 22.00 HORAS. ( De mayo a septiembre hasta las 23.00 horas.)

DIVENDRES, DISSABTE I VESPRA DE FESTIU /VIERNES, SÁBADO I VÍSPERA DE FIESTA

 9.30 HORES - 23.00 HORES. ( De maig a setembre fins a la 1.30 hores.)

9.30 HORAS - 23.00 HORAS. ( De mayo a septiembre hasta la 1.30 horas.)

DIUMENGE I FESTIUS/DOMINGOS Y FESTIVOS

9.00 HORES - 22.00 HORES.

9.00 HORAS - 22.00 HORAS.


ELS PAELLERES ES RESERVARAN PER DIA I EN TRES TORNS/ LOS PAELLEROS SE RESERVARAN POR DÍA Y EN TRES TURNOS:

- PRIMER/PRIMERO 9.30 HORES A 11.30 HORES/9.30 HORAS A 11.30 HORAS.

- SEGON/SEGUNDO 11.30 HORES A 18.30 HORES /11.30 HORAS A 18.30 HORAS.

- TERCER/TERCERO 18.30 HORES A TANCAMENT /18.30 HORAS A CIERRE.


LES CLAUS ES DONARAN PRÈVIA RESERVA EN LÍNIA. S'ARREPLEGUEN EN EL CENTRE ESCORXADOR (DE DILLUNS A DIVENDRES DE 12.00 A 14.00 HORES), EN LA BIBLIOTECA (DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10.00 A 13.00 HORES I LES VESPRADES DE DILLUNS A DIJOUS DE 16.00 A 20.00 HORES) I EN EL REGISTRE MUNICIPAL (DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10.00 A 14.00 HORES). CAL TORNAR-LES EN UN MÀXIM DE 7 DIES A PARTIR DEL DILLUNS SEGÜENT. SI NO ES FA, ES PENALITZARÀ. LA INFORMACIÓ SE'N DONA EN EL CENTRE ESCORXADOR. LA RESERVA DE LES INSTAL·LACIONS ES FA EN LÍNIA I SOLS EN LA MATEIXA SETMANA. ES REALITZARÀ DES DEL DILLUNS QUE NO SIGA FESTIU A PARTIR DE LES 12.00 HORES. SI FORA FESTIU, COMENÇARÀ A FER-SE EL DIMARTS O AL DIA SEGÜENT QUE NO SIGA FESTIU A LA MATEIXA HORA. LA RESERVA MÀXIMA PER CADA TORN ÉS DE DOS TAULES GRANS O XICOTETES PER PERSONA. /LAS LLAVES SE DARÁN PREVIA RESERVA EN LÍNEA. SE RECOGEN EN EL CENTRE ESCORXADOR (DE LUNES A VIERNES DE 12.00 A 14.00 HORAS), EN LA BIBLIOTECA (DE LUNES A VIERNES DE 10.00 A 13.00 HORAS Y LAS TARDES DE LUNES A JUEVES DE 16.00 A 20.00 HORAS) Y EN EL REGISTRO MUNICIPAL (DE LUNES A VIERNES DE 10.00 A 14.00 HORAS). HAY QUE DEVOLVERLAS EN UN MÁXIMO DE 7 DÍAS A PARTIR DEL LUNES SIGUIENTE. SI NO SE HACE, SE PENALIZARÁ. LA INFORMACIÓN SE DA EN EL CENTRE ESCORXADOR. LA RESERVA DE LAS INSTALACIONES SE HACE EN LÍNEA Y SOLO EN LA MISMA SEMANA. SE REALIZARÁ DESDE EL LUNES QUE NO SEA FESTIVO A PARTIR DE LAS 12.00 HORAS.


ELS PAELLERES ES RESERVARAN PER DIA I EN TRES TORNS/ LOS PAELLEROS SE RESERVARAN POR DÍA Y EN TRES TURNOS:


- PRIMER/PRIMERO  9.30 HORES A 11.30 HORES/9.30 HORAS A 11.30 HORAS.


- SEGON/SEGUNDO  11.30 HORES A 18.30 HORES /11.30 HORAS A 18.30 HORAS.


- TERCER/TERCERO  18.30 HORES A TANCAMENT /18.30 HORAS A CIERRE.


LES CLAUS ES DONARAN PRÈVIA RESERVA EN LÍNIA. S'ARREPLEGUEN EN EL CENTRE ESCORXADOR (DE DILLUNS A DIVENDRES DE 12.00 A 14.00 HORES), EN LA BIBLIOTECA (DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10.00 A 13.00 HORES I LES VESPRADES DE DILLUNS A DIJOUS DE 16.00 A 20.00 HORES) I EN EL REGISTRE MUNICIPAL (DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10.00 A 14.00 HORES). CAL TORNAR-LES EN UN MÀXIM DE 7 DIES A PARTIR DEL DILLUNS SEGÜENT. SI NO ES FA, ES PENALITZARÀ. LA INFORMACIÓ SE'N DONA EN EL CENTRE ESCORXADOR. LA RESERVA  DE LES INSTAL·LACIONS ES FA EN LÍNIA I SOLS EN LA MATEIXA SETMANA. ES REALITZARÀ DES DEL DILLUNS QUE NO SIGA FESTIU A PARTIR DE LES 12.00 HORES. SI FORA FESTIU, COMENÇARÀ A FER-SE EL DIMARTS O AL DIA SEGÜENT QUE NO SIGA FESTIU A LA MATEIXA HORA. LA RESERVA MÀXIMA PER CADA TORN ÉS DE DOS TAULES GRANS O XICOTETES PER PERSONA. /LAS LLAVES SE DARÁN PREVIA RESERVA EN LÍNEA. SE RECOGEN EN EL CENTRE ESCORXADOR (DE LUNES A VIERNES DE 12.00 A 14.00 HORAS), EN LA BIBLIOTECA (DE LUNES A VIERNES DE 10.00 A 13.00 HORAS Y LAS TARDES DE LUNES A JUEVES DE 16.00 A 20.00 HORAS) Y EN EL REGISTRO MUNICIPAL (DE LUNES A VIERNES DE 10.00 A 14.00 HORAS). HAY QUE DEVOLVERLAS EN UN MÁXIMO DE 7 DÍAS A PARTIR DEL LUNES SIGUIENTE. SI NO SE HACE, SE PENALIZARÁ. LA INFORMACIÓN SE DA EN EL CENTRE ESCORXADOR. LA RESERVA DE LAS INSTALACIONES SE HACE EN LÍNEA Y SOLO EN LA MISMA SEMANA. SE REALIZARÁ DESDE EL LUNES QUE NO SEA FESTIVO A PARTIR DE LAS 12.00 HORAS. SI FUERA FESTIVO, EMPEZARÁ A HACERSE EL MARTES O AL DÍA SIGUIENTE QUE NO SEA FESTIVO A LA MISMA HORA. LA RESERVA MÀXIMA PER CADA TURNO ES DE DOS MESAS GRANDES O PEQUEÑAS POR PERSONA.


RECORDEU LA SEGÜENT NORMATIVA /RECORDAR LA SIGUIENTE NORMATIVA:

* ESTÀ PROHIBIT PORTAR BUTÀ. / ESTÁ PROHIBIDO TRAER BUTANO.

* NO ESTÀ PERMESA L´ENTRADA D´UNFLABLES. / NO ESTÁ PERMITIDA LA ENTRADA DE COLCHONETAS INFLABLES.

* NO ES PODEN POSAR APARELLS DE MÚSICA. / NO SE PUEDEN TRAER APARATOS DE MÚSICA. 

* NO FER FOC AMB FUSTA DE PALETS. / NO HACER FUEGO CON MADERA DE PALETS.


ENTRADAS

Necesita ayuda

Contáctenos

Por teléfono
96 149 09 41
Casa de Cultura de Albalat dels Sorells
Calle Escoles, 7
Correo electrónico
cultura@albalatdelssorells.net